Spring naar content

Case DOOH-voorspellingsmodel voor veranderende omstandigheden

Home » Klantcases » Case DOOH-voorspellingsmodel voor veranderende omstandigheden

Business Issue

Een vooraanstaande aanbieder van Digital Out of Home (DOOH) campagnes verkoopt advertentieruimte op externe digitale displays op basis van bereik, duur en soms specifieke locaties. Het vaststellen van dit bereik gebeurde voorheen met behulp van voorspellingsmodellen gebaseerd op historische gegevens, aangevuld met actuele datasets voor het lopende jaar zoals vakantieperiodes, feestdagen, etc. Na verloop van tijd bleken de traditionele voorspelmethoden niet langer toereikend. Zo zorgden pieken in de coronapandemie voor een afname van het aantal reguliere reizigers en toeristen, terwijl mensen bij een versoepeling van coronamaatregelen juist weer en masse de winkelstraten introkken.

De DOOH-aanbieder schakelde de expertise van Future Facts Conclusion in voor het ontwikkelen van een oplossing om adverteerders te kunnen voorzien van een nauwkeurige voorspelling van het bereik in de doelgroep, rekening houdend met continu veranderende omstandigheden.

Aanpak en oplossing

Gezien de naderende publicatiedatum van de nieuwe bereikcijfers was een agile werkwijze gewenst. Dit resulteerde in 4 sprints van één week met duidelijk gedefinieerde deliverables.

Sprint 1: Verkenningsfase
In de eerste sprint analyseerden we de beschikbare data en of de totstandkoming hiervan inzichtelijk was. We onderzochten hoe we deze data konden samenbrengen voor een forecast, maar ook welke data eventueel in de toekomst toegevoegd kon worden om de voorspelling nog nauwkeuriger te maken. Deze sprint zorgde voor een helder inzicht in het huidige model en de benodigde optimalisatieslagen.

Sprint 2: Ontwerp eerste modelopzet
In de tweede sprint werkten we toe naar het opleveren en bespreken van de contouren van het geplande model. Hierin presenteerden we de variabelen uit externe databronnen die invloed konden hebben op de bereikcijfers. Tegelijkertijd ontwikkelden we een regressiealgoritme dat toekomstige tijdframes kan voorspellen. Ook voerden we een interne test uit, waarbij we uitkomsten van een locatie analyseerden aan de hand van externe, feitelijke cijfers zoals CBS-data.

Sprint 3: Eerste run van het model en validatie testset
In de derde sprint presenteerden we de eerste uitvoer van het nieuwe model ter validatie. Medewerkers toetsten dit op verschillende manieren. De feedback integreerden we in de laatste sprint, waarin we werkten aan het genereren van de definitieve forecast-uitkomsten.

Sprint 4: Definitieve oplevering
Aan de hand van een dubbele controleslag door zowel klant- als Future Facts Conclusion-medewerkers, werd het voorspellingsmodel met nieuwe bereikcijfers goedgekeurd en definitief uitgerold naar productie. De nieuwe output werd in de klantsystemen ingeladen en voor de volledige interne organisatie beschikbaar gemaakt.

Baten

Het nieuwe voorspellingsmodel stelt de DOOH-aanbieder in staat om in te spelen op (onverwachte) situaties en adverteerders te voorzien van optimaal advies voor maximale campagne-impact.

  • Geactualiseerd forecasting-model
    Het model is volledig aangepast op de huidige realiteit. Het houdt rekening met mogelijke toekomstige veranderingen zoals fluctuaties door corona, maar ook met actuele regionale en landelijke vakantieperiodes, feestdagen en verkeers- en passantengegevens.
  • Precieze voorspelling van bereik per DOOH-locatie
    Het nieuwe model biedt de functionaliteit om in te zoomen op het bereik per uur, per specifieke locatie. Hierdoor kunnen adverteerders optimaal worden geadviseerd over het juiste bereik binnen de juiste doelgroep op het optimale moment.
  • Toekomstbestendig voorspellingsmodel
    Het nieuwe model kan eenvoudig worden uitgebreid met extra databronnen. Dit biedt vele mogelijkheden zoals afstemming van de campagne op basis van weersvoorspelling, piekdrukte op stations, maar ook voor realtime (programmatic) doeleinden.

Meer informatie?

Wil je weten wat Future Facts Conclusion voor je organisatie kan betekenen op het gebied van voorspellingsmodellen? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven