Onderbouw uw inzichten

Fact-based management

Veel aannames, businesscases en businessmodellen blijken in de praktijk niet te kloppen. Keuzes maken op basis van een onjuiste fundering leidt tot hoge kosten of gemiste inkomsten. Future Facts gelooft in fact-based management omdat dat leidt tot betere, reële en toekomstvaste besluitvorming.

Beslissen met zekerheid

Wij helpen u om uw besluiten op feiten te baseren door uw beslissingen statistisch te valideren. Door een onafhankelijke en cijfermatige onderbouwing, kunt u uw klanten en uw organisatie overtuigen van uw inzichten en kunt u met zekerheid beslissingen nemen.

Onderbouw uw inzichten

Aanpak

Vanuit de validatiefase kunnen wensen ontstaan om het model te optimaliseren. Het rendement en de effectiviteit van een model kan worden vergroot door nieuwe inzichten en technieken toe te passen in het bestaande model. In andere gevallen is het beter om het model opnieuw op te zetten.

Misschien heeft u al een model, businesscase of voorgenomen beleid, maar zoekt u meer zekerheid en comfort in uw besluitvormingsproces. U wilt eerst bewijs zien voordat u overgaat tot een beslissing. Dan kunnen wij uw inzichten statistisch onderbouwen. Zo kunt u fact-based besluiten nemen. Een van de belangrijkste stappen om beslissingen met feiten te onderbouwen, is het duidelijk definiëren van de te nemen besluiten. Hiermee wordt het mogelijk om deze te onderzoeken en helder en duidelijk te communiceren met alle belanghebbenden.

Nadat de modellen zijn geïdentificeerd, voeren wij empirisch onderzoek uit. Op basis daarvan doen wij duidelijke en richtinggevende uitspraken waarmee u met vertrouwen beslissingen kunt nemen.

CASES

Relevante cases waar de dienst Onderbouw uw Inzichten is toegepast:

Onze andere diensten

WAARDE UIT
UW DATA

Ontdek waardevolle patronen in uw gegevens en pas de inzichten toe in uw processen.

SUCCESVOL
ORGANISEREN

Breng analytics in uw organisatie naar een hoger niveau met een Analytics Center of Excellence.