NIMA RM-intervisie (besloten)

Op 14 juni 2016 is Future Facts, samen met Hot ITem, gastheer van een intervisiebijeenkomst voor NIMA Register Marketeers. Tijdens deze bijeenkomst mag Future Facts een eigen marketinggerelateerde case inbrengen bij deze groep experts.

Intervisie

Bij intervisie werkt men in kleine groepen aan de hand van een casus die de groepsleden bij toerbeurt inbrengen. De casus betreft een werksituatie die de professional als een probleem/puzzel/vraagstuk ervaart. Hij/zij dubt over te verrichten of reeds verrichte aanpak. Het betreft hier bijvoorbeeld een diagnose, een voorgenomen aanpak of een incident tijdens een project. De medegroepsleden helpen de casusinbrenger met het in kaart brengen van de achtergronden van zijn/haar vraagstuk, maar lossen het probleem niet voor hem/haar op. De intervisiegroep buigt zich over de ‘aard van de problematiek’ van hun collega.

 

Ga naar de website van NIMA
Ga naar de website van Hot ITem

Meer nieuws