Spring naar content

Case Voorspellen van studiesucces

Home » Klantcases » Case Voorspellen van studiesucces

Business Issue

Het ministerie van OCW stelt eisen aan de opleidingsinstituten in Nederland aan de hand van verschillende kwaliteitscriteria. Vanuit het bekostigingsstelsel wordt gestuurd op studiesucces van studenten. Studieuitval, veelvuldig omzwaaien en langstuderen leiden hierdoor tot langere doorlooptijden en hogere kosten. Opleidingsinstituten beschikken over informatiesystemen voor inzicht in de studievoortgang van hun studenten over de verschillende opleidingsdomeinen. Het achterhalen van de werkelijke oorzaken en het doen van voorspellingen blijkt in de praktijk echter een stuk lastiger.

Aanpak en oplossing

Future Facts Conclusion heeft verscheidende data-analyses uitgevoerd om de bepalende factoren en patronen vast te kunnen stellen. Op basis van de verkregen inzichten is een model ontwikkeld, waarmee risicovolle studenten vroeg in het proces geïdentificeerd kunnen worden.

Baten

Het gerealiseerde model vertaalt zich naar een bepaalde mate van voorspelbaarheid van studiesucces en daarmee de effectiviteit van allerlei aspecten van het onderwijs (is mijn intake effectief, heeft de rekentoets voorspellende waarde of wat is het effect van specifieke investeringen). Deze inzichten moeten gezien worden als een instrument voor kwaliteitsbewaking en kunnen leiden tot duurzame  aanpassing van onderwijsprocessen en onderwijsmethoden.

Meer informatie?

Wilt u weten wat Future Facts Conclusion kan betekenen met voorspelmodellen voor uw organisatie? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven