Spring naar content

Case Onderbouwing van beleid

Home » Klantcases » Case Onderbouwing van beleid

Business Issue

Een provinciale overheid wil in 2050 energieneutraal zijn, ook voor haar rijksmonumenten. Om dit te bereiken wordt beleid gevormd om de rijksmonumenten naar energieneutraliteit te bewegen. In een pilot is onderzocht wat de effecten van verschillende beleidsalternatieven zijn. De onderzoekers van de pilot hadden echter niet de kennis in huis om empirisch onderzoek uit te voeren. Daarnaast waren de onderzoekers niet onafhankelijk en hadden baat bij specifieke uitkomsten. De provincie is voorloper op dit gebied en wil daarom zeker zijn van haar aannames. Om dit te realiseren  hebben zij ervoor gekozen om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren door Future Facts Conclusion.

Aanpak en oplossing

Op basis van interne en zelf verzamelde, externe gegevens konden de uitwerking en bandbreedtes van de effecten van verschillende alternatieven worden vastgesteld. Op basis van deze onderbouwing was de provincie in staat om weloverwogen beleidskeuzes te maken. Ook bleek dat geen van de beleidsvoorstellen de energiedoelstelling zou halen en dat additionele maatregelen nodig waren.

Baten

Met behulp van de onafhankelijke validatie van Future Facts Conclusion kon het politieke besluitvormingsproces worden versoepeld. Door het ingezette beleid kan de provincie haar doelstelling ‘Energieneutraal 2050’ behalen en kunnen de 17000 monumenteneigenaren van lagere energierekeningen profiteren.

Meer informatie?

Wil je weten wat Future Facts Conclusion kan betekenen voor het onderbouwen van je inzichten? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven