Spring naar content

Analytics-platform implementeren

Home » Expertisegebieden » Analytics-platform implementeren

Om concurrerend te blijven zijn veel bedrijven bezig met een verandering naar een meer data- en inzichtgedreven organisatie. Data lijkt het nieuwe toverwoord. Het vergt veel van organisaties om grote hoeveelheden data structureel te ontsluiten naar een Analytics-platform en datagedreven oplossingen realtime te operationaliseren. Future Facts heeft gecertificeerde Data Engineers om je hierbij te ondersteunen.

Architectuur en platformselectie

Experts van Future Facts voeren samen met jouw business een analyse uit waar data waarde kan creëren. Op basis hiervan bekijken we welke data-architectuur past bij de organisatie en welk pad stapsgewijs leidt tot de gewenste eindsituatie. Bij de platformselectie inventariseren we de wensen en eisen aan het platform, rekening houdend met voor jou belangrijke zaken als kosten, toegankelijkheid en security. De producten die we opleveren zijn, afhankelijk van de situatie, een architectuurschets, een verzameling van cases (geprioriteerd op businesswaarde) en een advies over welke organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn voor succes.

Inrichten en configureren Advanced Analytics-platform

In deze fase zorgen we ervoor dat je kunt beschikken over een geïmplementeerd Data Science Lab, waarop je Data Scientists direct aan de slag kunnen. Afhankelijk van de situatie kan dat on-premise, in de cloud of een hybride model zijn. Door een integrale Data Science-oplossing zijn je analisten in staat om sneller te werken, meer complexere modellen te maken en beter samen te werken door het delen van data en modellen. Een bijkomend voordeel is dat (afhankelijk van de situatie) een aanzienlijk licentievoordeel kan worden behaald.

Modellen ontwikkelen, valideren en toepassen in processen

Op basis van je businessvragen en -doelstellingen ontwikkelen wij modellen die je in je processen kunt inzetten. Een model kan bijvoorbeeld een credit-score berekenen, een klantsegmentatie maken, studiesucces voorspellen, fraude detecteren etc. Misschien heb je al een model, businesscase of voorgenomen beleid, maar zoek je meer zekerheid en comfort in je besluitvormingsproces. Je wilt je hypothese toetsen voordat je overgaat tot een beslissing. Dan kunnen wij uw inzichten datagedreven onderbouwen.

Bewezen modellen zijn het meest krachtig als ze direct geïntegreerd zijn in de processen. Pricingmodellen moeten uiteindelijk als prijzen op de offertes komen, studenten moeten de juiste begeleiding toegewezen krijgen, een marketeer moet eenvoudig de juiste segmentatie kunnen toepassen in zijn campagnes, etc. Future Facts helpt met het industrialiseren van de modellen in je processen.

Meer informatie?

Wil je weten hoe Future Facts kan helpen waarde te creëren met Business Analytics? Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Plan je adviesgesprek
Scroll naar boven