Case Voorspellen van studiesucces

Voor een opleidingsinstituut heeft Future Facts een model ontwikkeld waarmee risicovolle studenten vroeg in het proces geïdentificeerd kunnen worden. Dit vertaalt zich naar een bepaalde mate van voorspelbaarheid van studiesucces.