Case onderbouwing van beleid

Voor een provinciale overheid heeft Future Facts in een onafhankelijke pilot onderzocht wat de effecten van verschillende beleidsalternatieven zijn.