Case onderbouwing van beleid

Voor een provinciale overheid heeft Future Facts in een onafhankelijke pilot onderzocht wat de effecten van verschillende beleidsalternatieven zijn.

Case Kwaliteitsvalidatie

Een bedrijf dat een psychologische meting exploiteert, heeft Future Facts ingeschakeld voor het uitvoeren van een onafhankelijk validatief onderzoek dat bewijst dat het bedrijf voldoet aan de laatste normen voor psychologische metingen.