Case Voorspellen van studiesucces

Voor een opleidingsinstituut heeft Future Facts een model ontwikkeld waarmee risicovolle studenten vroeg in het proces ge√Įdentificeerd kunnen worden. Dit vertaalt zich naar een bepaalde mate van voorspelbaarheid van studiesucces.