Case Fraudedetectie Verzekeringsclaims

Op verzoek van een verzekeraar heeft Future Facts in korte tijd een systeem ontwikkeld dat, met behulp van de nieuwste ontwikkelingen in Artificiële Intelligentie (AI), frauduleuze claims veel effectiever detecteert.

Case Predictive Customer Churn

Om Business Analytics op een goede manier te organiseren, heeft Future Facts een telecombedrijf geholpen met het inrichten van een Analytics Center of Excellence (ACE).

Case Realtime pricing

Door de implementatie van een realtime pricingproces bij een energiemaatschappij kunnen pricinganalisten hun modellen vernieuwen en verbeteren.

Case Advanced Analytics Platform

Bij een logistiek bedrijf staat Analytics centraal in ieder bedrijfsonderdeel. Future Facts heeft geholpen bij de inrichting van een centraal Advanced Analytics Platform.

Case Analytics Center of Excellence (ACE)

Om Business Analytics op een goede manier te organiseren, heeft Future Facts een telecombedrijf geholpen met het inrichten van een Analytics Center of Excellence (ACE).

Case Realtime belfraude-detectie

Met behulp van een realtime-decisionsysteem heeft Future Facts een telecombedrijf geholpen om belfraude near-realtime te detecteren, beperken en rapporteren.

Case onderbouwing van beleid

Voor een provinciale overheid heeft Future Facts in een onafhankelijke pilot onderzocht wat de effecten van verschillende beleidsalternatieven zijn.

Case Kwaliteitsvalidatie

Een bedrijf dat een psychologische meting exploiteert, heeft Future Facts ingeschakeld voor het uitvoeren van een onafhankelijk validatief onderzoek dat bewijst dat het bedrijf voldoet aan de laatste normen voor psychologische metingen.

Case Voorspellen van studiesucces

Voor een opleidingsinstituut heeft Future Facts een model ontwikkeld waarmee risicovolle studenten vroeg in het proces geïdentificeerd kunnen worden. Dit vertaalt zich naar een bepaalde mate van voorspelbaarheid van studiesucces.