Business Analytics Scan

Hoe data- en inzichtgedreven is uw organisatie?

Om concurrerend te blijven zijn veel bedrijven bezig met een verandering naar een meer data- en inzichtgedreven organisatie. Data lijkt het nieuwe toverwoord en succesvolle bedrijven maken gebruik van ‘Data Science’, ‘Deep learning’ en ‘Data lakes’. Maar waar staat uw organisatie? Er is een start gemaakt met datagedreven werken, analisten analyseren data, maar zit u op het juiste spoor? Wat is het juiste pad om met data de meeste businesswaarde te genereren?

Aanpak

Experts van Future Facts analyseren op basis van een aantal interviews de huidige situatie rondom Business Analytics in uw organisatie. Samen met de business wordt onderzocht waar data waarde kan opleveren. Future Facts staat voor een integrale aanpak van Business Analytics, alle lagen van ons Business Analytics Framework komen aan bod.

Resultaat

Op basis van deze onderzoeken bekijken we welke data-architectuur past bij uw organisatie en welk pad stapsgewijs leidt tot de gewenste eindsituatie. De producten die we opleveren zijn afhankelijk van de situatie een architectuurschets, een verzameling van cases (geprioriteerd op businesswaarde) en een advies over welke organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn voor succes.