Business Analytics Maturity Scan

Wat is de volwassenheid van mijn organisatie?

Nieuwe bedrijven met moderne, op data gebaseerde technologieën verdringen de gevestigde orde. Zelf heeft u ook al een aantal stappen gezet op het gebied van Business Analytics. U vraagt zich af waar u staat, hoe volwassen u bent en wat u kunt verbeteren in de analyticsprocessen.

Aanpak

Met een standaard enquête wordt bij de key-players geïnventariseerd wat de kenmerken zijn van de organisatie op Business Analytics vlak en wat zij denken dat de volwassenheid van de organisatie is. Deze input wordt verzameld en verwerkt waarna door middel van interviews en/of workshops verder ingegaan wordt op de verschillende aspecten.

Resultaat

Een standaardrapportage waarin de volwassenheid van de organisatie wordt getoond op verschillende onderdelen. In een op maat gemaakt advies gaan we in op sterke en zwakke punten ten opzichte van concurrenten en best-in-class bedrijven en adviseren we u welke stappen u kunt ondernemen om de volwassenheid te vergroten.