AANPAK

Ons Business Analytics Framework

Focus op Analytics

Analytics staat centraal in elke bedrijfsstrategie. Focus op analytics geeft een andere behoefte aan het organiseren van data, analytische tools, methoden en richtlijnen (ethiek en privacy), met als doel om de analytische capaciteiten te optimaliseren.

Het Business Analytics Framework van Future Facts is een geïntegreerde aanpak die helpt bij het managen van de analytische mogelijkheden, processen en vaardigheden binnen een organisatie ter ondersteuning van de besluitvorming.

Business Analytics Framework

Het framework in detail

Business-analisten zitten vaak verspreid over verschillende afdelingen met ieder hun eigen focus, kennis en vaardigheden. Doordat het vak Business Analytics zeer veelzijdig is, is het van belang om een team te creëren met een goede balans tussen technische vaardigheden en businesskennis. Wij onderscheiden de volgende competentiegebieden:

 • Businesskenner
  Vertaler van business-strategie naar analysevraagstukken. Heeft een goed netwerk en kan de databoodschap goed overbrengen
 • Officer
  Bekend met de processen en wet- en regelgeving
 • Data Scientist
  Statisticus voor wetenschappelijk onderbouwde analyses
 • Ontwikkelaar
  Weet de juiste data bij elkaar te brengen en heeft inhoudelijk veel kennis van de bronnen

Een Analytics Center of Excellence (ACE) biedt de organisatie bovenstaande competentiegebieden in een pool van geschoolde resources.

Om de effectiviteit en continuïteit van Business Analytics goed te borgen, zijn uniforme processen en werkwijzen van belang. Wij onderkennen de volgende aandachtsgebieden:

 • Data Governance
  Wie is eigenaar en verantwoordelijk voor de kwaliteit van zowel data als definities
 • Data-uitwisseling en -analyse
  Gestandaardiseerde processen voor reproduceerbare resultaten
 • Security & privacy
  Bescherming van de gegevens en voldoen aan de wet- en regelgeving

We zien in de markt dat in organisaties vaak meerdere, vergelijkbare tools naast elkaar worden ingezet voor hetzelfde doel. Dit leidt tot hogere licentiekosten en bovendien is de toolkennis verspreid over de organisatie. Het evalueren en standaardiseren van uw Business Analytics toolset leidt tot meer efficiency en betere kennisdeling. Bij Business Analytics tools onderscheiden we de volgende functiegebieden:

 • Data storage en modelling
 • Data blending en integratie
 • Advanced analytics en machine learning
 • Visualisatie

De meest succesvolle Data Science Teams maken gebruik van bovenstaand scala aan tools en technieken.

Business Analytics start altijd met datapreparatie. Vanuit verschillende bronnen verzamelen analisten data en iedere afdeling bouwt vaak zelf een uniek analysebestand op. Dit wordt dikwijls aangevuld met aanvullende data, intern en extern, gestructureerd en ongestructureerd. Denk aan NPS-scores of concurrentiedata. In het datapreparatieproces zitten veel repeterende en handmatige werkzaamheden.

Het organiseren van een zogenaamd ‘Data Discovery Lab’ is een belangrijke eerste stap. Het is een set aan actuele data-stores met veel historische en gedetailleerde data, wat gescheiden is van de alledaagse informatievoorziening en IT-structuur. Op deze wijze kunnen Data Science Teams zich efficiënt bewijzen en de potentiële waarde uit hun data halen.

CASES

Revelante cases waar het ACE Framework is toegepast:

Onze diensten

WAARDE UIT
UW DATA

Ontdek waardevolle patronen in uw gegevens en pas de inzichten toe in uw processen.

ONDERBOUW
UW INZICHTEN

Verhoog de kwaliteit van uw besluiten door deze op feiten te baseren.

SUCCESVOL
ORGANISEREN

Breng analytics naar een hoger niveau met een Analytics Center of Excellence.