Spring naar content

Vooruitzien is regeren: verbeter je voorspellingen met modelvalidatie

Home » Vooruitzien is regeren: verbeter je voorspellingen met modelvalidatie
Leestijd: 3 minuten

Een veelgebruikte uitspraak waarin nog steeds een grote kern van waarheid zit. Als je namelijk weet met welke scenario’s je rekening dient te houden, kun je met je organisatie proactief inspelen op de toekomst. Het maakt je weerbaarder en wendbaarder.

Gebruik van voorspelmodellen

In vrijwel iedere datagedreven organisatie spelen voorspelmodellen een belangrijke rol in het bepalen van de forecast (halen we de omzet) en de strategie (zitten we nog op de juiste koers). Vaak kijk je naar het verleden om daarmee een projectie naar de toekomst te maken. De uitkomsten van zo’n analyse bepalen mede of en op welke onderdelen je moet bijsturen. Dit zijn beslissingen waarbij je niet over één nacht ijs wilt gaan.

Corona levert flinke trendbreuk

De post-coronatijd heeft verandering in gedragingen veroorzaakt en hiermee dus ook een trendbreuk in de hand gewerkt. Historische data van deze periode geeft in veel gevallen een vertekend beeld bij het doen van voorspellingen. Toch krijgen de huidige voorspelmodellen vaak niet de zorg en aandacht die ze verdienen om – juist in post-coronatijd – vol vertrouwen dergelijke beslissingen te kunnen maken. De wereld om ons heen blijft in rap tempo veranderen. Het is dus noodzakelijk je voorspelmodel continu te trainen om dit actueel en toepasbaar te houden.

Elke branche zijn eigen uitdagingen

  • Leveringsproblemen door lagere productie

In iedere branche zijn legio voorbeelden beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan sectoren zoals witgoed, automotive en lease die worden geconfronteerd met het chiptekort en daardoor een enorme stagnatie zien in de levering van apparatuur en voertuigen aan eindklanten. Hoe zorg je dat je in zo’n geval je eindklant toch zoveel mogelijk tegemoet komt? Dat kan bijvoorbeeld door razendsnel te matchen op voorraden in andere landen en te voorspellen of het zinvol is deze aan te wenden. Maar ook het bieden van alternatief aanbod, gebaseerd op eerdere klantvoorkeuren, kan het verschil maken in het winnen van een klantcontract.

  • Trendbreuken met impact op bereiksinschatting

Een tweede voorbeeld zijn bedrijven die werken met bereiksmodellen of met reizigersaantallen. De wereld voor, tijdens en na corona ziet er compleet anders uit. Dit is geen kwestie meer van het tweaken van een bestaand model. Hiervoor dien je echt een nieuw model te introduceren, waarbij je rekening houdt met verschillende scenario’s zoals een nieuwe lockdown, permanent thuiswerken en zelfs de veranderende invloed van het weer op de manier waarop wij onszelf verplaatsen.

  • Efficiëntieslagen vanwege continue prijsstijgingen

Het derde voorbeeld haakt in op de algemene trend dat ‘alles’ duurder is geworden. Grondstoffen, papierprijzen, wervingskosten voor personeel… binnen elk bedrijf rijst de vraag hoe en waar efficiënter kan worden gewerkt. Dit kan bijvoorbeeld door processen te optimaliseren of te automatiseren, maar ook door slimmer in te spelen op piek- en daluren. Hierbij spelen voorspelmodellen een belangrijke rol. Welke causale verbanden zijn te vinden tussen bijvoorbeeld feestdagen en piekdrukte? Of tussen het aanmelden en opzeggen van een dienst of service? Het effectief inzetten van voorspelmodellen zorgt dat je de pieken en dalen tijdig kunt opvangen met een flexibele schil in je organisatie. Deze kun je – dankzij een scherpe voorspelling – op voorhand al budgetteren.

Future Facts Conclusion modelvalidatie

Het nijpend tekort aan personeel is vaak de reden dat het onderhouden en actualiseren van bestaande voorspelmodellen niet hoog op de prioriteitenlijst staat. Het inschakelen van een gespecialiseerde partij kan hierbij uitkomst bieden. Nieuwsgierig of je huidige voorspelmodellen snel verbeterd kunnen worden of nodig toe zijn aan een actualisatieslag? Uiteraard rekening houdend met de effecten van de coronaperiode en ‘het nieuwe normaal’ waarbij allerlei trendbreuken hun intrede doen? Of wil je eens praten over andere mogelijkheden om tot betere besluitvorming te komen en processen efficiënter in te richten? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvend verkennend gesprek!

Scroll naar boven