Analytics succesvol organiseren

Analytics Center of Excellence

Overal in uw organisatie worden analyses uitgevoerd en veel afdelingen hebben eigen specialisten met eigen tooling. Dit vergroot de kans op inefficiëntie, tegenstrijdige inzichten en hoge kosten. Door deze krachten te bundelen en te organiseren in een Analytics Center of Excellence (ACE) kunt u veel meer waarde aan uw organisatie toevoegen.

Future Facts heeft ruime ervaring met het inrichten van uw ACE. Hierdoor kan uw organisatie sneller en accurater anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en continu voorop lopen.

Een doeltreffend framework

Ons Business Analytics Framework is een duidelijk en doeltreffend model om het volwassenheidsniveau van uw ACE in kaart te brengen. Samen stellen we uw ambitie vast en ontwikkelen we een stappenplan. Daarnaast helpen we u bij de inrichting van het ACE, leiden we uw mensen op en kunnen we uw team tijdelijk versterken met Business Analytics specialisten.

Succesvol organiseren

Aanpak

Als uw organisatie veel analisten in dienst heeft, maar u wilt de analysefunctie structureren, dan helpen wij u met het organiseren van uw analytics. U heeft bijvoorbeeld pricing-analisten op de marketing- en financiële afdeling, credit-analisten op de debiteurenafdeling en een marketing-intelligenceteam. Deze experts zijn allemaal afhankelijk van goede data, maar de de samenwerking met IT verloopt moeizaam. Ze gebruiken verschillende tools en hanteren verschillende definities. Future Facts onderzoekt samen met u hoe de analyticsfuncties zijn georganiseerd in uw organisatie, en waar de overlappen en blinde vlekken zitten.

Met de huidige situatie aan de ene kant en uw strategische doelstellingen aan de andere kant, helpt Future Facts u met het bepalen van de ideale en haalbare inrichting van de analyticsfuncties in uw organisatie. We kijken naar de businessfocus, mensen, processen, tooling en uw data. Deze ambitie resulteert in een businesscase voor de organisatieverandering en implementatie.

Nadat de contouren van de organisatieverandering zijn vastgesteld, helpt Future Facts u met het daadwerkelijk doorvoeren van de verandering. Denk daarbij aan het vormen van een team, het uitwerken van een aanpak, het opleiden van mensen, het tijdelijk vervullen van de analysefunctie en zorgen voor de juiste data en tools. We realiseren uw businesscase doordat u kostenefficiënt kunt werken en alle kennis geborgd is.

CASES

Relevante cases waar de dienst Succesvol Organiseren is toegepast:

Onze andere diensten

WAARDE UIT
UW DATA

Ontdek waardevolle patronen in uw gegevens en pas de inzichten toe in uw processen.

ONDERBOUW
UW INZICHTEN

Verhoog de kwaliteit van uw besluiten door deze op feiten te baseren.