Analytics Center of Excellence

Hoe organiseer ik Business Analytics?

Analytics wordt op diverse plekken in uw bedrijf toegepast. Allemaal prima initiatieven van enthousiaste en capabele mensen. Maar hoe organiseert u Business Analytics zodat het de juiste businesswaarde voor uw bedrijf oplevert?

Aanpak

In de scanfase stellen we de volwassenheid van Business Analytics vast en maken we, op basis van de referentie-organisatie, een blauwdruk voor uw bedrijf. Vervolgens wordt uw organisatie, onder leiding van Future Facts-specialisten, meegenomen in een groeipad naar een volwaardig Analytics Center of Excellence (ACE).

Resultaat

Door de centrale organisatie kan sneller worden gereageerd op een veranderende markt. Beter samenwerkende afdelingen leveren meer hergebruik, kennisdeling en daardoor meer rendement.