Advanced Analytics Platform

Wat is de volgende stap?

U heeft al een aantal stappen gemaakt naar een data- en inzichtgedreven organisatie. Op diverse plekken in uw organisatie werken Data Scientists aan projecten. Hoe kan uw organisatie deze ontwikkelingen beter ondersteunen met structuur, zonder de vrijheid die een Data Scientist nodig heeft om creatief te zijn, weg te nemen?

Aanpak

We starten met een onderzoek naar de huidige situatie en de specifieke eisen die voor uw organisatie van toepassing zijn. Op basis van de referentie-architectuur van Future Facts stellen we vervolgens een specifiek model voor uw organisatie op en bekijken we welke technologie het beste past.

Resultaat

Het resultaat is een geïmplementeerd Data Science Lab, waarop uw Data Scientists direct aan de slag kunnen. Afhankelijk van de situatie kan dat on-premise, in de cloud of een hybride model zijn, vaak gebaseerd op het Hadoop ecosysteem. Door een integrale Data Science-oplossing zijn uw analisten in staat om sneller te werken, meer complexere modellen te maken en beter samen te werken door het delen van data en modellen. Een bijkomend voordeel is dat (afhankelijk van de situatie) een aanzienlijk licentievoordeel kan worden behaald.